Praktijkfolder

Praktijkfolder D. van Steenis, huisartsenpraktijk


D. van Steenis, huisartsenpraktijk

Langstraat 4a
3981 EV Bunnik
Telefoon: 030-6562862
Spoed: levensbedreigend 112

voor spoed buiten kantoortijden Huisartsenpost Houten

Hofspoor 2

088-1309680

huisartsendeloswal.praktijkinfo.nl


Openingstijden & vakantie

Openingstijden

 • Op werkdagen is de praktijk geopend van 8.00-17.00 uur
 • Inloopspreekuur voor kort consult dagelijks tussen 8.00-9.00 uur
 • Tussen 10.30 uur en 11.00 uur hebben wij werkoverleg. De assistente is dan telefonisch niet bereikbaar. Het is prettig als u voor of na die tijd belt. De spoedlijn is ten alle tijden bereikbaar voor levensbedreigende situaties (optie 1).

 Praktijksluitingen 2019 wegens vakantie:

 • Zomervakantie week 34 en 35 van maandag 19 augustus t/m vrijdag 29 augustus
 • Herfstsluiting nog onbekend

 

Spoedgevallen

 Bij spoedgevallen binnen kantoortijden:

 • Bel 030-6562862
 • Toets 1 (dan gaat binnen de praktijk de spoedoproep die op alle telefoons overgaat)
 • Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen.

Bij spoedgevallen buiten kantoortijden:

 • Tot en met 30 juni 2019 belt u de huisartsenpost in Houten 088-1309680
 • Vanaf 1 juli 2019 belt u 088-1309610

Bij levensbedreigende spoed ('als iedere seconde telt')

 • altijd 112 bellen.

Afspraken

Afspraak maken:

 • Op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur.
 • Tussen 10.30-11.00 uur en tussen 12.00-13.00 uur is er overleg en pauze en is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

Wij verzoeken u voor het maken van een afspraak en voor het aanvragen van visites 's ochtends de praktijk te bellen. Dit in verband met de planning. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijk inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

 

Inloopspreekuur

U kunt iedere werkdag van 8.00 uur tot 9.00 uur terecht op het inloopspreekuur zonder afspraak. Dit is bedoeld voor kleine, simpele klachten die weinig tijd vergen. Indien de huisarts voor uw klacht meer tijd nodig heeft kan het voorkomen dat de huisarts u vraagt om toch een afspraak te maken.

 

Online afspraak inplannen

Via de patiëntenomgeving op deze website kunt u zelf uw eigen afspraak inplannen. U kunt dat ten alle tijden doen en ziet dan de beschikbare plaatsen per huisarts. U kunt eventueel ook bij een langer consult dubbel plannen. Verder kan u alvast wat gegevens invoeren (wij zien dat terug in ons systeem)

 

Telefonisch spreekuur/ e-consult

U belt de assistente voor 12.00 uur. De huisarts belt u tussen 12.00 -14.00 uur of na 17.00 uur terug. Ook kunt u via de patiëntenomgeving op deze website een e-consult aanvragen. Dat is handig voor bijvoorbeeld een korte vraag of voor doorgeven van uitslagen. Antwoord kan u verwachten binnen 2 werkdagen ( let wel: van de betreffende huisarts! zie het aanwezigheidsschema )

 

Terugbelspreekuur

U belt de assistente voor 12.00 uur ( volgkeuze 3 )

Zij maakt hiervan notitie in uw dossier en zorgt dat er geen "vragen blijven liggen". Uw privacy blijft daarbij gegarandeerd. Er kunnen drie reacties volgen:

1. De assistente zal beoordelen of ze uw vraag zelfstandig kan beantwoorden. Dit zal bijvoorbeeld kunnen bij de meeste uitslagen van eerder uitgevoerde onderzoeken. De huisartsen maken daarover een opmerking en geven adviezen over eventuele vervolgacties in uw dossier zodra de uitslagen binnen komen en door hen gezien zijn.

2. Verder kan het zijn, dat de assistente besluit om met de huisarts te overleggen en dat zij u dan terugbelt voor een advies of een afspraak: u geeft daarvoor een vast of mobiel telefoonnummer op, waar u goed bereikbaar bent.

3. Indien de huisarts u terugbelt gebeurd dat normaliter tussen 12.00 uur en 14.00 uur, een enkele keer op een erg drukke dag later. Heeft het terugbellen meer haast, dan regelen we dat. Ook bellen we wel eens eerder als de dagindeling dat mogelijk maakt. Geeft U dus a.u.b. een telefoonnummer waar u makkelijk op bereikbaar bent.

Overige spreekuren

Rijbewijskeuring

Wij doen GEEN rijbewijskeuringen. Wilt u informatie over waar u dat kunt doen, neem dan contact op met de doktersassistente.

Doktersassistenten

 • De doktersassistentes hebben dagelijks spreekuur van  9.30 uur - 10.00 uur en 15.00-15.30 naast de contacten zonder afspraak

POH-S  

 • aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdagochtend

POH-GGZ

 • aanwezig op donderdag en vrijdag

 Kleine chirurgische ingrepen

 • Bijvoorbeeld het verwijderen van storende huidvormsels en nagelproblemen, kunnen op indicatie - over het algemeen door Laura Buis - worden gedaan.

Reizigersadvisering

 • Dit is in samenwerking met de andere huisartsen in de gemeente georganiseerd. U kunt hiervoor terecht op de huisartsenpraktijk in Odijk. Voor informatie kunt u terecht op www.traveldoctor.nl . Daar kiest u voor lokatie Odijk. Daarna zal er op korte termijn een reizigersadvies kunnen worden gegeven, waarbij de assistentes aldaar de eventuele injecties kunnen toedienen. De kosten daarvan zijn afgestemd op de kosten die u elders kwijt zou zijn ( Bv bij de GGD )

Herhaalrecepten

 Let op!

 • Vraag voor 12.00 uur uw herhaalrecept aan, dan kunt u de medicatie de volgende werkdag na 11.00 uur ophalen bij uw apotheek

Gebruikt u dagelijks mediactie?

 • In sommige gevallen kan uw medicatie zonder tussenkomst van de huiasrts worden herhaald. De huisarts of praktijkondersteuner bespreekt met u welke medicijnen dit zijn en wanneer de volgende controle nodig is. Er is minimaal eenmaal per jaar contact met de praktijk nodig. Uw apotheek biedt voor deze medicijnen een herhaalservice aan, daarover kunnen zij u meer uitleggen.

Gebruikt u dagelijks medicatie en maakt u geen gebruik van bovengenoemde herhaalservice? U kunt de medicatie herhalen via:

 • patiëntenomgeving
 • de balie (het kastje rechts naast de balie)
 • de receptenlijn (nummer 6562862, volgnummer 2 )
 • de doktersassistente 

Heeft u medicatie die u niet dagelijks gebruikt?

 • Neem contact op met de doktersassistente. Zij overlegt met de huisarts of het medicijn kan worden voorgeschreven.

Gebruikt u medicatie die door een specialist is voorgeschreven?

 • Medicatie dient door de specialist te worden voorgeschreven totdat de specialist deze taak overdraagt aan de huisarts.

Assistentes en praktijkondersteuning

Assistentes

De doktersassistentes hebben dagelijks spreekuur van  9.30 uur - 10.00 uur en 15.00-15.30 naast de contacten zonder afspraak

Voor ondermeer de volgende zaken kunt u terecht bij de assistentes:

 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Bloeddrukmeting
 • Wondcontrole of injecties
 • Bendeling van wratten kan elke maandagmiddag en dinsdagochtend
 • Vermoeden van blaasontsteking? Graag voor 11.00 uur een ochtendurine bij de assistente afgeven, zodat deze kan worden nagekeken

Praktijkondersteuning Somatiek  (POH-S)

De POH-S is een doktersassistente of verpleegkundige, die een speciale HBO-vervolgopgeleiding heeft gevolgd om bepaalde taken van de huisarts over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Bianca van Rooijen is in onze praktijk werkzaam als POH-S. Zij begeleidt patienten met diabetes, astma/COPD, hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol. Zo geeft zij voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Verder kan zij aanvullend onderzoek doen naar bijvoorbeeld uw bloeddruk, bloedvaten, hartritme en longfunctie. Ook kunt u bij haar terecht voor begeleiding als u wilt stoppen met roken. Zij werkt in nauw overleg met de huisartsen volgens vastgelegde protocollen. 

Bianca van Rooijen is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdagochtend.

Praktijkondersteuning ouderenzorg

We hebben veel ouderen in de praktijk, en met de meeste hebben we al veel contact. Toch is er behoefte aan een betere screening met een brede kijk van dit deel van onze patienten. Daarom is per maart 2019 Annemiek van Vliet ( tevens doktersassistente ) gestart met het bezoeken op afspraak van ouderen thuis. Daarbij worden allerlei zaken " in kaart gebracht" waar we later weer met zijn allen veel aan kunnen hebben. Ook wordt er zo nodig een actieplan gemaakt of simpelweg een aantal zaken gelijk geregeld, ook wordt er vervolg afgesproken.

Praktijkondersteuner GGZ

De POH-GGZ is werkzaam binnen een huisartsenpraktijk en werkt met de huisarts samen. Zij biedt ondersteuning, begeleiding en kortdurende behandeling van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek. Denk hierbij aan o.a. depressieve - of angstklachten, stress / spanning, trauma, rouwverwerking, burn-out, slaapproblemen en relatieproblemen. De POH-GGZ valt onder verantwoordelijkheid van de huisarts, en u kunt alleen op consult bij de POH-GGZ na doorverwjzing van de huisarts. Tijdens het kennismakingsgesprek anayseert zij de problemen die bij u spelen en kijkt zij samen met u naar de beste behandeling. Dit kunnen gesprekken bij haar zijn, maar zij kan u zo nodig in overleg met de huisarts ook doorverwijzen naar een passende zorgverlener in de buurt (zoals maatschappelijk werk, psycholoog, psychiater).

Saskia van Wessel is aanwezig op donderdag en vrijdag tot 14.30 uur

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de gesprekken met de POH-GGZ of POH-S. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.

Contact

Spoednummer levensbedreigend 112
 

D. van Steenis, huisartsenpraktijk

Langstraat 4a
3981 EV Bunnik
Telefoon:
030-6562862
voor spoed buiten kantoortijden Huisartsenpost Houten
Hofspoor 2
088-1309680
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving