Praktijkfolder

Praktijkfolder D. van Steenis, huisartsenpraktijk


D. van Steenis, huisartsenpraktijk

Langstraat 4a
3981 EV Bunnik
Telefoon: 030-6562862

voor spoed buiten kantoortijden Huisartsenpost Houten

Hofspoor 2

088-1309680

huisartsendeloswal.praktijkinfo.nl


Openingstijden & vakantie

Onze praktijk is geopend van 08.00-17.00 uur

Avond-, nacht- en weekenddienst
Vanaf 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend, in het weekend en op feestdagen is er altijd een huisarts bereikbaar via de Huisartsenpost in Houten. U dient altijd eerst te bellen, en houd uw verzekeringsgegevens bij de hand. Als u belt, kunt u optie 1 kiezen als er sprake is van een levensbedreigende situatie, u wordt dan direct doorverbonden met de doktersassistente.

De assistentes van de huisartsenpost zijn gediplomeerde doktersassistentes en kunnen veel vragen zelf beantwoorden. Indien nodig, zullen zij een afspraak met u maken voor het spreekuur op de post. Als de gezondheid niet toelaat dat u naar de post komt, komt de dienstdoende huisarts bij u thuis. Van ieder contact dat u met de huisartsenpost heeft, ontvangt de eigen huisarts een bericht.

Telefoon: 088-1309680
Adres: Hofspoor 2 te Houten 

Praktijksluitingen 2019 wegens vakantie:

zomer week 34 en 25 van maandag 19 augustus t/m vrijdag 29 augustus

HerfstL nog niet bekend ( een week )

Tijdens onze afwezigheid wordt er voor dringende zaken door de plaatselijke huisartsen waargenomen. U wordt verzocht zoveel mogelijk naar de praktijk in uw eigen woonplaats te gaan. Zie beneden voor Odijk.

mevr. M. Reedijk
Langstraat 21b
3981 ET Bunnik
tel: 030-6561204

mevr. M. Franssens, mevr. L. Hassink
Langstraat 21a
3981 ET Bunnik
tel: 030-6561261

mevr. E. van Maanen, mevr. A. Oostveen NB indien Werkhoven ook vakantie heeft: geen waarneming in Odijk !
(alleen voor inwoners van Odijk)
Rijneiland 5
3984 MA Odijk
tel: 030-6563466

mevr. M. Cozijnsen, mevr. E. Bouman
de Brink 4
3985 SB Werkhoven
tel: 0343-551823

Voor een herhaalrecept kunt u direct naar uw apotheek gaan

 

Spoedgevallen

 

U belt 030-6562862. Als u daar (direct) de 1 toetst gaat bij ons de spoedoproep die op al onze telefoons overgaat. 

Als u belt, dat u eraan komt op ons gewone telefoonnummer 030-6562862 met keuze 1, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen.

HAP: Bij spoed buiten kantoortijden belt u de Huisartsenpost in Houten tel 088-1309680. Adres: Hofspoor 2 in Houten

Bij levensbedreigende spoed ( ´als iedere seconde telt´ ) kunt u - zoals u weet - altijd 112 bellen.

Afspraken

Afspraak maken:

Op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur.

Tussen 09.50-10.10 uur en tussen 12.00-13.00 uur is er overleg en pauze en is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

Wij verzoeken u voor het maken van een afspraak en voor het aanvragen van visites 's ochtends de praktijk te bellen. Dit in verband met de planning. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijk inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

 

Inloopspreekuur

U kunt iedere werkdag van 8.00 uur tot 9.00 uur terecht op het inloopspreekuur zonder afspraak. Dit is bedoeld voor kleine, simpele klachten die weinig tijd vergen. Indien de huisarts voor uw klacht meer tijd nodig heeft kan het voorkomen dat de huisarts u vraagt om toch een afspraak te maken.

 

Online afspraak inplannen

Via de patientenomgeving op deze website kunt u zelf uw eigen afspraak inplannen. U  kunt dat 7 maal 24 uur doen, en ziet dan de beschikbare plaatsen per huisarts. U kunt eventueel ook bij een langer consult dubbel plannen. Verder kan u alvast wat gegevens invoeren ( wij zien dat terug in ons systeem )

 

Telefonisch spreekuur/ e-consult

U belt de assistente voor 12.00 uur. De huisarts belt u tussen 12.00 -14.00 uur of na 17.00 uur terug. Ook kunt u via de patientenomgeving op deze website een e-consult aanvragen. Dat is handig voor bijvoorbeeld een korte vraag of voor doorgeven van uitslagen. Antwoord kan u verwachten binnen 2 werkdagen ( let wel: van de betreffende huisarts! zie het aanwezigheidsschema )

 

Terugbelspreekuur

U belt de assistente voor 12.00 uur ( volgkeuze 3 )

Zij maakt hiervan notitie in uw dossier en zorgt dat er geen "vragen blijven liggen". Uw privacy blijft daarbij gegarandeerd. Er kunnen drie reacties volgen:

1. De assistente zal beoordelen of ze uw vraag zelfstandig kan beantwoorden. Dit zal bijvoorbeeld kunnen bij de meeste uitslagen van eerder uitgevoerde onderzoeken. De huisartsen maken daarover een opmerking en geven adviezen over eventuele vervolgacties in uw dossier zodra de uitslagen binnen komen en door hen gezien zijn.

2. Verder kan het zijn, dat de assistente besluit om met de huisarts te overleggen en dat zij u dan terugbelt voor een advies of een afspraak: u geeft daarvoor een vast of mobiel telefoonnummer op, waar u goed bereikbaar bent.

3. Indien de huisarts u terugbelt gebeurd dat normaliter tussen 12.00 uur en 14.00 uur, een enkele keer op een erg drukke dag later. Heeft het terugbellen meer haast, dan regelen we dat. Ook bellen we wel eens eerder als de dagindeling dat mogelijk maakt. Geeft U dus a.u.b. een telefoonnummer waar u makkelijk op bereikbaar bent.

Overige spreekuren

Wij doen GEEN rijbewijskeuringen. Wilt u informatie over waar dat in de buurt geod kan, neem dan met de assistentes contact op ( dit wisselt nog wel eens )

De doktersassistentes hebben hun kleine verrichtingen spreekuren, zie daar.

De POH-somatiek en -GGZ houden hun eigen spreekuren, zie daar

Huisartsspreekuren extra:

Zie via de persoonlijke omgeving op ons portaal de mogelijkheid van een eConsult. Dit is vooral geschikt voor NIET ACUTE zaken, waarvan u inschat, dat die met een mail antwoord te benantwoorden zijn. Ook wel als vervolg op een eerder contact op de praktijk. Het antwoord kan u verwachten binnen 2 werkdagen van de `aangeschreven` huisarts. Zie de verdere instructies op de patientomgeving.

Kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van storende huidvormsels en nagelproblemen, kunnen op indicatie - over het algemeen door Laura Buis - worden gedaan.

Reizigersadvisering is in samenwerking met de andere huisartsen in de gemeente georganiseerd. U kunt hiervoor terecht op de huisartsenpraktijk in Odijk. Voor informatie kunt u terecht op www.traveldoctor.nl . Daar kiest u voor lokatie Odijk. Daarna zal er op korte termijn een reizigersadvies kunnen worden gegeven, waarbij de assistentes aldaar de eventuele injecties kunnen toedienen. De kosten daarvan zijn afgestemd op de kosten die u elders kwijt zou zijn ( Bv bij de GGD )

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd:

Gebruikt u medicatie dagelijks, dan kan in sommige gevallen uw medicatie zonder tussenkomst van de huiasrts worden herhaald. De huisarts of praktijkondersteuner bespreekt met u welke medicijnen dit zijn en wanneer de volgende controle nodig is. Er is altijd minimaal eenmaal eens per jaar contact met de praktijk nodig. Uw apotheek biedt voor deze medicijnen een herhaalservice aan, daarover kunnen zij u meer uitleggen.

Gebruikt u dagelijks medicatie en maakt u geen gebruik van bovengenoemde herhaalservice: dan kunt u de medicatie herhalen door middel van de patientenomgeving via de website, via de balie ( of het kastje reachts naast de balie ) en via de receptenlijn ( is ons gewone nummer 6562862, volgnummer 2 ) of eventueel "gewoon"  telefonisch. 

Vraagt u op deze wijze aan voor 12.00 u de ene dag, dan kunt u de medicatie de volgende werkdag na 11.00 u ophalen bij uw apotheek.

Voor medicatie die u niet dagelijks gebruikt dient u op de bekende wijzen contact op te nemen met de praktijk. De doktersassistente overlegt dan met  de huisarts of het medicijn kan worden voorgeschreven.

Voor medicatie, die door de specialist is voorgeschreven geldt, dat deze door de specialist dient te worden voorgeschreven, totdat deze die taak overdraagt aan ons.

Assistentes en praktijkondersteuning

Assistentes:

Voor een aantal zaken kunt u terecht bij de assistentes: oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddrukmeting, wondcontrole of injecties. Ook de behandeling van wratten kan bij de assistente: elke maandagmiddag en dinsdagochtend.

Vanaf einde 2017 houden de doktersassitentes eigen spreekuren op vaste tijden, naast de contacten zonder afspraak: de vaste tijden ( op afspraak ) zijn: 11.00-11.30 en 15.00-15.30 dagelijks

Wilt u bij een vermoeden van een blaasontsteking voor 11.00 uur een ochtendurine bij de assistente afgeven, zodat deze kan worden nagekeken?

Praktijkondersteuning Somatiek  

Een praktijkondersteuner somatiek is een doktersassistente of verpleegkundige, die een speciale HBO-vervolgopgeleiding heeft gevolgd om bepaalde taken van de huisarts over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Mw van Rooijen  is in onze praktijk werkzaam als POH Somatiek. Zij begeleidt patienten met diabetes, astma/COPD, hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit. Verder kan zij aanvullend onderzoek doen naar bijvoorbeeld uw bloeddruk, bloedvaten, hartritme en longfunctie. Ook kunt u bij haar terecht voor begeleiding als u wilt stoppen met roken. Zij werkt in nauw overleg met de huisartsen volgens vastgelegde protocollen. 

Bianca van Rooijen is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdagochtend.

Praktijkondersteuning ouderenzorg

We hebben veel ouderen in de praktijk, en met de meeste hebben we al veel contact. Toch is er behoefte aan een betere screening met ene brede kijk van dit deel van onze patienten. Daarom is per maart 2019 Annemiek van Vliet ( tevens doktersassistente ) gestart met ehet bezoeken op afspraak van ouderen thuis. Daarbij worden allerlei zaken " in kaart gebracht" waar we later weer met zijn allen veel aan kunnen hebben. Ook wordt er zo nodig een actieplan gemaakt of simpelweg een aantal zaken gelijk geregeld, ook wrodt er vervolg afgesproken.

Praktijkondersteuner GGZ

Een praktijkondersteuner GGZ heeft een vooropleiding tot SPVer ( verpleegkundige voor de geestelijke gezondheidszorg ) of een andere HBO vooropleiding om taken op dit vlak - geestelijke gezondheidszorg - over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Dat gaat bijvoorbeeld om hulp bij angst- en depressieve klachten, bij burn-out en verslavingsklachten etc. 

Onze praktijkondersteuner, Sakia van Wessel, gaat daarbij volgens een vaste werkwijze en in nauw overleg met de huisartsen met u in gesprek. Ook kan het zijn, dat er vervolg behandelingen worden geadviseerd in overleg met u en de huisarts. Daarover heeft de praktijkondersteuner een goed overzicht en ook goede toegang. e-Health mogelijkheden worden door ons ondersteund. Ook bestaat de mogelijkheid van het consulteren van een psychiater ( we afspraken met GGZ Heuvelrug, te Driebergen gemaakt )

Saskia van Wessel is aanwezig op donderdag en vrijdag ( tot half 3 )

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de gesprekken met de POH GGZ of POH Somatiek. De consulten maken deel uit van de huisartsenzorg in het basispakket van uw zorgverzekering.

Contact

Telefoon 030-6562862
 

D. van Steenis, huisartsenpraktijk

Langstraat 4a
3981 EV Bunnik
Telefoon:
030-6562862
voor spoed buiten kantoortijden Huisartsenpost Houten
Hofspoor 2
088-1309680
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving