Praktijkfolder Huisartsenpraktijk van Steenis


Huisartsenpraktijk van Steenis
Langstraat 4a
3981 EV Bunnik
Telefoon: 030-6562862
voor spoed buiten kantoortijden Huisartsenpost Houten
0900-4001400
huisartsendeloswal.praktijkinfo.nl

Spoedgevallen

 

U belt 030-6562862. Als u daar ( direct ) de 1 toetst gaat bij ons de spoedoproep die voorrang heeft boven alles en op al onze telefoons overgaat. Wij nemen die zo spoedig mogelijk op.

Als u belt, dat u eraan komt op ons gewone telefoonnummer 030-6562862 met keuze 1, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen ( zonder te bellen ).

Bij levensbedreigende spoed ( ´als iedere seconde telt´ ) kunt u - zoals u weet - altijd 112 bellen.

Openingstijden

Alle werkdagen is de praktijk geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd tijdens de vakanties en op nascholingsdagen en de nationale feestdagen. Zie hiervoor ook het hoofdstukje waarneming. advertentie, en vanaf 2016 ook bij de vakenties. Soms is dan de assistente wel aanwezig om u van dienst te zijn. In ieder geval zal zowel telefonisch als op de praktijk duidelijk zijn, bij wie u terecht kan voor de waarneming. Ook zal dan duidelijk zijn bij wie u voor echte spoed moet zijn.

Avond-, nacht- en weekenddienst

De huisartsen van de gemeente Bunnik doen sinds september 2002 mee aan de regionale, kleinschalige dienstenstructuur met de Huisartsenpost, gevestigd aan Hofspoor 2 , 3994 VZ Houten. Deze locatie is gemakkelijk te vinden in Houten Zuid, de wijk ´Spoor´ bij het nieuwe treinstation Hollandspoor in Houten en wordt vanaf de rondweg aangegeven. Op de zijkant van het gebouw staat `Antonius Ziekenhuis´, overdags is er namelijk een polikliniek gevestigd.

U neemt altijd eerst telefonisch contact op met nummer 0900-4001400, en krijgt dan de dienstassistente aan de telefoon, die uw vraag zal opnemen, vervolgens u enige administratieve vragen zal stellen ( bij spoed uiteraard zeer summier ). Ook is er een verwijzing naar een spoednummer als zij langer in gesprek is. 

Daarna zal ze zelf - of zo nodig in overleg met de dienstdoende huisarts - een advies geven, of een afspraak maken voor telefonisch contact met, een consult bij of een visite door de dienstdoende huisarts.

 

 

 

Waarneming in de vakantie

Tijdens onze afwezigheid wordt er voor dringende zaken door de plaatselijke huisartsen waargenomen. U wordt verzocht zoveel mogelijk naar de praktijk in uw eigen woonplaats te gaan.

mevr. M. Reedijk, mevr. N. vd Berg
Langstraat 21b
3981 ET Bunnik
tel: 030-6561204

mevr. M. Franssens, mevr. L. Hassink
Langstraat 21a
3981 ET Bunnik
tel: 030-6561261

mevr. E. van Maanen, mevr. A. Oostveen
(alleen voor inwoners van Odijk)
Rijneiland 5
3984 MA Odijk
tel: 030-6563466

mevr. M. Cozijnsen, mevr. E. Bouman
de Brink 4
3985 SB Werkhoven
tel: 0343-551823

Voor een herhaalrecept kunt u dan direct naar uw apotheek gaan

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

U kiest bij ons bandje de 3 voor de assistente.

Wij verzoeken u voor spreekuurafspraken en - met nog meer nadruk - voor het aanvragen van visites om 's ochtends de praktijk te bellen. Dit is handig voor u vanwege de planning van de huisartsen en de doktersassistente van die dag en week.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kan indien u dat wilt aangeven, dat u iets persoonlijk met de huisarts wil bespreken, dan willen we graag wel de benodigde tijd tevoren weten.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Inloopspreekuur

U kunt iedere werkdag van 8.00 uur tot 9.00 uur terecht op het inloopspreekuur zonder afspraak. Dit is bedoeld voor weinig tijd vergende zaken. Ook kan u daardoor terecht voor uw werk of voor school.De drukte is daarbij wisselend: van een kleine 10 tot soms 20 mensen, we zijn dus soms genoodzaakt de tijd per consult kort te houden.

 

Spreekuurtijden

D. van Steenis F. Ummels

Maandag

8.00 - 9.00 u 10.10 - 11.00 u

8.00-9.00 u 10.10-12.00u

14.00-16.30 u

Dinsdag

8.00-9.00 u 10.10-12.00u

middag z.n.

( visites )

 

Woensdag

 

 8.00 - 9.00 u  10.10 - 12.00 u

14.00 - 16.00 u

Donderdag

 

14.00-16.00u

 8.00-9.00 u en 10.10-12.00u   

14.00 - 16.00 u

Vrijdag

 8.00 - 9.00 10.10 - 12.00 u

14.00 - 16.30 u

 

Terugbelspreekuur

U belt de assistente voor 12.00 uur ( volgkeuze 3 )

Zij maakt hiervan notitie in uw dossier en zorgt dat er geen "vragen blijven liggen". Uw privacy blijft daarbij gegarandeerd. Er kunnen drie reacties volgen:

1. De assistente zal beoordelen of ze uw vraag zelfstandig kan beantwoorden. Dit zal bijvoorbeeld kunnen bij de meeste uitslagen van eerder uitgevoerde onderzoeken. De huisartsen maken daarover een opmerking en geven adviezen over eventuele vervolgacties in uw dossier zodra de uitslagen binnen komen en door hen gezien zijn.

2. Verder kan het zijn, dat de assistente besluit om met de huisarts te overleggen en dat zij u dan terugbelt voor een advies of een afspraak: u geeft daarvoor een vast of mobiel telefoonnummer op, waar u goed bereikbaar bent.

3. Indien de huisarts u terugbelt gebeurd dat normaliter tussen 12.00 uur en 14.00 uur, een enkele keer op een erg drukke dag later. Heeft het terugbellen meer haast, dan regelen we dat. Ook bellen we wel eens eerder als de dagindeling dat mogelijk maakt. Geeft U dus a.u.b. een telefoonnummer waar u makkelijk op bereikbaar bent.

Andere spreekuren

Kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van storende huidvormsels en nagelproblemen, kunnen op indicatie - over het algemeen door Frederique Ummels - worden gedaan.

Reizigersadvisering kunnen wij sinds voorjaar 2007 ook doen, sinds we dat in samenwerking met de andere huisartsen in de Gemeente hebben georganiseerd. U kunt hiervoor terecht op de huisartsenpraktijk te Odijk. Voor informatie kunt u terecht op www.traveldoctor.nl . Daar kiest u voor lokatie Odijk. Daarna zal er op korte termijn een reizigersadvies kunnen worden gegeven, waarbij de assistentes aldaar de eventuele injecties kunnen toedienen. De kosten daarvan hebben we afgestemd op de kosten die u elders kwijt zou zijn ( Bv bij de GGD ), er wordt een goede en snelle service geboden! De huisarsten hebben een aantekening van `bijzondere bevoegheid` voor reizigersadvisering en daartoe de opleiding gehad en hebben nascholingen om de registartie te behouden.

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistententaken:
Naast de functie van vast aanspreekpunt van de praktijk en de organisatorische en administratieve functies hebben de assistentes ook medische taken, die zij in overleg met de huisarts doen.

Extra assistententaken:

Wij verzoeken u van te voren contact op te nemen voor:

- wrattenspreekuur: om de week op maandagmiddag en de aansluitende dinsdagochtend. In principe wordt dit door de  assistente gedaan, in overleg met de huisarts.

- het uitvoeren van een audiometrie( onderzoek van het gehoor )

- uitspuiten van verstopte oren ( Met een nieuw patientvreindelijk uitspoelapparaat )

- wondverzorging

- het verwijderen van hechtingen

- meten van de bloedsuikerwaarde

- meten van de bloeddruk

- onderzoeken van urine ( controle op infectie vooral )

- geven van sommige injecties, zoals Tetanus- en Vitamine B12-injecties of bij reizigersvaccinaties

- zwachtelen van de benen, bij wondverzorging en spataders bijvoorbeeld.

 

Praktijkondersteuning somatiek

Zij werkt bij onze praktijk op de dinsdag, de woensdag en de donderdagochtend.

Wat doet een praktijkondersteuner somatiek?

Een praktijkondersteuner somatiek is een doktersassistente of verpleegster, die een speciale HBO-vervolgopgeleiding heeft gevolgd om bepaalde taken van de huisarts over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Op dit moment ziet zij in een bepaalde regelmaat de patiënten met Diabetes Mellitus en met chronische longziekten zoals COPD en astma op speciale spreekuren. Zij doet ook controles van de bloeddruk bij patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. Ook doet zij aanvullende onderzoeken voor hart- en vaatziektes zoals ECG ( hartfilmpje ) en Doppleronderzoek ( bloeddruk meten aan de benen ). Voor longpatiënten doet zij de spirometrieën ( longfunctieonderzoeken ). Zo wordt de werkdruk van de huisarts verminderd, terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Gezamenlijk met de huisartsen volgt ze nascholingen op genoemde gebieden. We worden daarbij ondersteund door onze ketenpartner Preventzorg ( een cooperatie van huisartsen in de regio ).

In 2016 zijn we gestart om een derde `keten`( 1e DM en 2e COPD ) van samenwerking: de zogenaamde CVRM: cardiovasculair Risico Management voor patienten met reeds opgelopen schade als een hartinfarct of beroerte, en ook ter preventie daarvan in te zetten: daarmee zijn we al langer bezig, maar deze zorg maken we hiermee intensiever.

De taken die de praktijkondersteuner uitvoert zijn vastgelegd in protocollen. Dat betekent dat de werkwijze is vastgelegd in overleg met de huisarts. Deze worden regelmatig geupdate. Tevens worden de spreekuren van de praktijkondersteuner altijd zowel voor- als nabesproken met de huisarts. Na dit naoverleg kan het zijn, dat u door haar of door de huisarts nog wordt teruggebeld als dat nodig is of afgeproken is.

Praktijkondersteuner GGZ

Zij werkt bij ons in de maandagmiddag, op donderdag de hele dag ( dan bij Fysio Bunnik op een kemer ) en op de vrijdag.

Wat doet een praktijkondersteuner GGZ? 

Een praktijkondersteuner GGZ heeft een vooropleiding tot SPVer ( verpleegkundige voor de geestelijke gezondheidszorg ) of een andere HBO vooropleiding om taken op dit vlak - geestelijke gezondheidszorg - over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Dat gaat bijvoorbeeld om hulp bij angst- en depressieve klachten, bij burn-out en verslavingsklachten etc. 

Onze praktijkondersteuner gaat daarbij volgens een vaste werkwijze en in nauw overleg met de huisartsen met u in gesprek. Ook kan het zijn, dat er vervolg behandelingen worden geadviseerd in overleg met u en de huisarts. Daarover heeft de praktijkondersteuner een goed overzicht en ook goede toegang. e-Health mogelijkheden worden door ons ondersteund. Ook krijgen we in 2015 de mogelijkheid van het consulteren van een psychiater ( zonder doorverwijzing dus ).

Sinds 2014 is er in de GGZ de driedeling gemaakt: POH-GGZ bij de huisarts ( valt niet onder uw eigen risico ), eerstelijns GGZ zoals de psycholoog voor ingewikkeldere begeleiding en tweedelijns GGZ voor chronische zorg. Er is met de andere lijnen snel overleg mogelijk voor eventueel noodzakelijke vervolgbehandelingen.

Vanaf 2015 hebben we een consulatiemogelijkheid om binnen de 1e lijn ( en zonder uw eigen risico aan te spreken ) overleg te hebben zo nodig met een psychiater.