Amandelen ‘knippen’: helpt dat?

Het verwijderen van de neus- en keelamandelen bij kinderen die milde klachten hebben helpt niet. Dit blijkt uit een Utrechts onderzoek onder 300 kinderen.
In Nederland worden jaarlijks bij ongeveer 35.000 kinderen de neus- en keelamandelen ‘geknipt’. Dit is een van de meest uitgevoerde operaties bij kinderen. De belangrijkste redenen om de keelamandelen te verwijderen zijn herhaalde keelontstekingen en moeilijk kunnen slikken. Bij neusamandelen zijn dit verkoudheden, ademhalingsproblemen en snurken. Vaak worden bij de operatie bij kinderen zowel de keel- als neusamandelen verwijderd.
Artsen zijn het erover eens dat het verwijderen van de amandelen zinvol is bij kinderen die ernstige klachten hebben van keelontstekingen of van moeilijkheden met de ademhaling tijdens de slaap door vergrote amandelen.
Tot nu toe was nog onbekend of kinderen met milde klachten ook baat hebben bij het verwijderen van de amandelen, dat wil zeggen of zij na de operatie minder klachten hebben.
Om vast te stellen of de operatie helpt, is in 2000 in Utrecht een onderzoek gestart. Driehonderd kinderen die in aanmerking kwamen voor het knippen van de neus- en keelamandelen - vanwege milde klachten van keelontstekingen, verkoudheden of snurken - werden thuis bezocht. Deze kinderen werden (door loting) verdeeld over twee groepen: de ene groep werd binnen zes weken geopereerd, de andere groep werd niet geopereerd. De beide groepen werden gedurende twee jaar gevolgd. In die twee jaar hielden de ouders een dagboek bij over de klachten van hun kind en namen zij dagelijks de temperatuur van hun kind op.
Over de hele periode van twee jaar bleken de beide groepen kinderen nauwelijks te verschillen wat betreft het aantal keelontstekingen en verkoudheden. Ook hadden zij evenveel (of even weinig) klachten over het slikken en snurken.
De onderzoekers concluderen dat het verwijderen van de neus- en keelamandelen bij kinderen met milde klachten weinig voordeel oplevert in vergelijking met niet opereren.
Bij kinderen met milde klachten wordt een operatie afgeraden. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (de wetenschappelijke vereniging van huisartsen) adviseert alleen een keelamandel-operatie te overwegen als er meer dan drie maal per jaar een ernstige keelinfectie optreedt. Deze adviezen sluiten aan op dit Utrechtse onderzoek.
Kijk hier voor meer informatie over Amandelen kind (Nederlandse Vereniging van Keel-, Neus- en Oorheelkunde)
Of lees de NHG-Patiëntenbrief Keelpijn

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, oktober 2004


01-11-2007


Contact

Telefoon 030-6562862
 

D. van Steenis, huisartsenpraktijk

Langstraat 4a
3981 EV Bunnik
Telefoon:
030-6562862
voor spoed buiten kantoortijden Huisartsenpost Houten
Hofspoor 2
088-1309680
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving