Assistentie en praktijkondersteuning

Assistententaken:
Naast de functie van vast aanspreekpunt van de praktijk en de organisatorische en administratieve functies hebben de assistentes ook medische taken, die zij in overleg met de huisarts doen.

Extra assistententaken:

Wij verzoeken u van te voren contact op te nemen voor:

- wrattenspreekuur: om de week op maandagmiddag en de aansluitende dinsdagochtend. In principe wordt dit door de  assistente gedaan, in overleg met de huisarts.

- het uitvoeren van een audiometrie( onderzoek van het gehoor )

- uitspuiten van verstopte oren ( Met een nieuw patientvreindelijk uitspoelapparaat )

- wondverzorging

- het verwijderen van hechtingen

- meten van de bloedsuikerwaarde

- meten van de bloeddruk

- onderzoeken van urine ( controle op infectie vooral )

- geven van sommige injecties, zoals Tetanus- en Vitamine B12-injecties of bij reizigersvaccinaties

- zwachtelen van de benen, bij wondverzorging en spataders bijvoorbeeld.

 

Praktijkondersteuning somatiek

Zij werkt bij onze praktijk op de dinsdag, de woensdag en de donderdagochtend.

Wat doet een praktijkondersteuner somatiek?

Een praktijkondersteuner somatiek is een doktersassistente of verpleegster, die een speciale HBO-vervolgopgeleiding heeft gevolgd om bepaalde taken van de huisarts over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Op dit moment ziet zij in een bepaalde regelmaat de patiënten met Diabetes Mellitus en met chronische longziekten zoals COPD en astma op speciale spreekuren. Zij doet ook controles van de bloeddruk bij patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico hierop. Ook doet zij aanvullende onderzoeken voor hart- en vaatziektes zoals ECG ( hartfilmpje ) en Doppleronderzoek ( bloeddruk meten aan de benen ). Voor longpatiënten doet zij de spirometrieën ( longfunctieonderzoeken ). Zo wordt de werkdruk van de huisarts verminderd, terwijl dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Gezamenlijk met de huisartsen volgt ze nascholingen op genoemde gebieden. We worden daarbij ondersteund door onze ketenpartner Preventzorg ( een cooperatie van huisartsen in de regio ).

In 2016 zijn we gestart om een derde `keten`( 1e DM en 2e COPD ) van samenwerking: de zogenaamde CVRM: cardiovasculair Risico Management voor patienten met reeds opgelopen schade als een hartinfarct of beroerte, en ook ter preventie daarvan in te zetten: daarmee zijn we al langer bezig, maar deze zorg maken we hiermee intensiever.

De taken die de praktijkondersteuner uitvoert zijn vastgelegd in protocollen. Dat betekent dat de werkwijze is vastgelegd in overleg met de huisarts. Deze worden regelmatig geupdate. Tevens worden de spreekuren van de praktijkondersteuner altijd zowel voor- als nabesproken met de huisarts. Na dit naoverleg kan het zijn, dat u door haar of door de huisarts nog wordt teruggebeld als dat nodig is of afgeproken is.

Praktijkondersteuner GGZ

Zij werkt bij ons in de maandagmiddag, op donderdag de hele dag ( dan bij Fysio Bunnik op een kemer ) en op de vrijdag.

Wat doet een praktijkondersteuner GGZ? 

Een praktijkondersteuner GGZ heeft een vooropleiding tot SPVer ( verpleegkundige voor de geestelijke gezondheidszorg ) of een andere HBO vooropleiding om taken op dit vlak - geestelijke gezondheidszorg - over te nemen of bepaalde taken te ondersteunen. Dat gaat bijvoorbeeld om hulp bij angst- en depressieve klachten, bij burn-out en verslavingsklachten etc. 

Onze praktijkondersteuner gaat daarbij volgens een vaste werkwijze en in nauw overleg met de huisartsen met u in gesprek. Ook kan het zijn, dat er vervolg behandelingen worden geadviseerd in overleg met u en de huisarts. Daarover heeft de praktijkondersteuner een goed overzicht en ook goede toegang. e-Health mogelijkheden worden door ons ondersteund. Ook krijgen we in 2015 de mogelijkheid van het consulteren van een psychiater ( zonder doorverwijzing dus ).

Sinds 2014 is er in de GGZ de driedeling gemaakt: POH-GGZ bij de huisarts ( valt niet onder uw eigen risico ), eerstelijns GGZ zoals de psycholoog voor ingewikkeldere begeleiding en tweedelijns GGZ voor chronische zorg. Er is met de andere lijnen snel overleg mogelijk voor eventueel noodzakelijke vervolgbehandelingen.

Vanaf 2015 hebben we een consulatiemogelijkheid om binnen de 1e lijn ( en zonder uw eigen risico aan te spreken ) overleg te hebben zo nodig met een psychiater.