Privacy in de waarneming

U kunt te maken krijgen met diverse waarneem situaties:

- Tijdens vakantie of nascholing: de huisartsen uit de Gemeente Bunnik, Odijk of Werkhoven nemen waar. We hebben het zo geregeld, dat deze waarneem huisartsen BINNEN ONZE GEGEVENS kunnen doorwerken. Dat wil zeggen dat ze alle medische gegevens die door ons zijn ingevoerd kunnen inzien. VOORWAARDE daarbij is uiteraard, dat u daarvoor toestemming geeft (altijd of eventueel op het moment, dat u dat goed vind). Helaas kunnen we om technische redenen uw dossier niet hiertegen blokkeren: wel kunnen we bij openen van uw dossier en zogenaamde pop-up aanmaken als u dat wenst, waarin staat dat u geen toestemming geeft voor inzage in de waarneming.

- De HAP Houten neemt waar buiten de kantooruren: dus voor 8.00 uur en na 17.00 uur; in de weekenden en op feestdagen. Daarbij is het technisch mogelijk een zogenaamde proffesionele samenvatting in te zien met uw voornaamste medische ggevens: dat werkt via het LSP systeem: we verwijzen u naar dat aparte hoofstukje op de website. We bevelen u aan om toestemming voor LSP te geven indien u een groot of belangrijk dossier heeft: inzage door waarnemende huisartsen kan dan van groot belang zijn voor een goede beoordeling. U kan in de meeste gevallen zelf nog aangeven, dat u daar op dat moment toestemming voor geeft.

Contact

Telefoon 030-6562862
 

D. van Steenis, huisartsenpraktijk

Langstraat 4a
3981 EV Bunnik
Telefoon:
030-6562862
voor spoed buiten kantoortijden Huisartsenpost Houten
Hofspoor 2
088-1309680
Routebeschrijving >

Patiënt­omgeving